5300 Габрово, ул. Индустриална 67
+359 66801461 +359 66801470
БългарскиEnglish
КАПИТАН
ДЯДО
НИКОЛА - Габрово АД

Газоснабдяване

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 • Газопроводни системи

ПРЕДИМСТВА

 • Гъвкавост, еластичност, понасят по-добре хидравличните удари и възможност за по-големи работни дължини
 • Корозионна и абразивна устойчивост
 • Липса на отлагане на налепи и по-малки загуби на налягане
 • Предотвратяват разпространението на шумове и вибрации поради еластичността и звукопоглъщаща способност на материала
 • Дълготрайност – над 50 години в зависимост от условията на експлоатация (температура, налягане и вид на протичащия флуид)
 • Устойчивост на замръзване
 • Подходящи за земетръсни зони
 • Устойчивост на блуждаещи токове

Тръби от полиетилен за газопроводни инсталации

Минималния фактор на сигурност С за полиетилен РЕ 80 и РЕ 100 (използван като материал в тръби за транспорт на газ) е 2

Тръбите, които са произведени от полиетилен тип 100 или полиетилен тип 100 RC, предназначени за газоснабдяване, се произвеждат черни с оранжева ивица или изцяло оранжеви. Ко-екструдираните тръби от полиетилен тип 100 и полиетилен тип 100 RC, се произвеждат с оранжев външен и вътрешен слой и черен среден слой.
 

Диаметър

Дебелина

Тегло

Дебелина

Тегло

 mm

 mm

kg/m

mm

kg/m

 

S 5/SDR 11 PN 10 bar C=2

S 8/SDR 17 PN 6 bar C=2

20

2

0.116

*

*

25

2.3

0.170

*

*

32

3

0.278

2.0

0.193

40

3.7

0.429

2.4

0.293

50

4.6

0.666

3.0

0.451

63#

5.8

1.054

3.8

0.720

75# 

6.8

1.472

4.5

1.016

90# 

8.2

2.132

5.4

1.460

110# 

10

3.163

6.6

2.173

125*#

11.4

4.103

7.4

2.772

140*# 

12.7

5.114

8.3

3.480

160*# 

14.6

6.713

9.5

4.543

180*# 

16.4

8.485

10.7

5.746

200*# 

18.2

10.464

11.9

7.091

225*# 

20.5

13.244

13.4

8.994

250*# 

22.7

16.289

14.8

11.023

280*# 

25.4

20.421

16.6

13.847

315*# 

28.6

25.850

18.7

17.536

355*# 

32.2

32.813

21.1

22.318

400*# 

36.3

41.661

23.7

28.207

450*# 

40.9

52.800

26.7

35.700

500*# 

45.4

65.100

29.7

44.200

560*# 

50.8

81.500

33.2

55.300

630*# 

57.2

103.300

37.4

70.100

 

Тръбите се произвеждат на рула с дължина 100м или пръти с дължина 6 или 12м

С – коефициент на сигурност

* - тръбите се произвеждат само на пръти с дължина 6 или 12м

# –  произвеждат се и коекструдирани многослойни тръби


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЛИЕТИЛЕНА

ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЛИЕТИЛЕНА

 

МАРКИРОВКА

Всяка тръба има маркировка съдържаща: наименование на фирмата, стандарт, търговска марка, материал, серия, размер, работно налягане, предназначение, дата, метраж.

Пример: Капитан Дядо Никола - Габрово; БДС EN 1555-2; КДН; PE 100 RC; SDR17; 110x10 Co-Ex; PN 10; Gas; 25.06.2015; 48

ТРАНСПОРТ

Тръбите се транспортират от всички транспортни средства без особени затруднения:

 • при товарене правите тръби да се полагат на основата на транспортното средство по дължина, а рулата се поставят на основата им, като се спазва изискването за съхранение по височина
 • да се пазят от остри ръбове
 • да не се влачат по земята или пода на транспортното средство;
 • да не се хвърлят при товарене и разтоварване.

СЪХРАНЕНИЕ

Тръбите се съхраняват в складови помещения или на закрити складови площадки на височина до 1,5m, така, че да не са изложени на пряка слънчева светлина, да не се деформират под действието на собствената си маса, да не са в близост или контакт с нагрети предмети, открит огън или нагревателни уреди.