5300 Габрово, ул. Индустриална 67
+359 66801461 +359 66801470
БългарскиEnglish
КАПИТАН
ДЯДО
НИКОЛА - Габрово АД

Технически характеристики и химическа устойчивост на полиетилена

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЛИЕТИЛЕНА


Механични свойства

Спецификация

Единици

ПЕ средна плътност MRS 8

ПЕ висока плътност MRS 10

Плътност

БДС EN ISO 1183-1

Kg/m3

959,00

960,00

Индекс на стопилка (товар 5 kg)

 

БДС EN ISO 1133-1

 

g/10min

 

0.85

 

0,30

Модул на еластичност (50 mm/min, 23°C)

 

ISO 527

 

Mpa

 

950,00

 

1100,00

Точка

на омекване по Vicat

 

ISO 306

 

°C

 

72,00

 

77,00

Якост при граница на течливост

 

ISO 527

 

Mpa

 

20,00

 

25,00

Физически характеристики

       

Топло проводимост

DIN 52612

W/mхK

0,40

0,40

Коефициент на топлинно разширение

DIN 53752

K-1x10-4

1,80

1,80

Електрически характеристики

       

Диелектрична константа

DIN 53483

 

2,30

2,30

Диелектрична устойчивост

DIN 53481

KV/cm

2.2x102

2.2x102

Обемно специфично съпротивление

DIN 53482

Ω.cm

≥1017

≥1017

Повърхностно специфично съпротивление

 

DIN 53482

 

 

≥1013

 

≥1013

Други

       

UV стабилизация

   

Сажди

Сажди

Цвят

   

Черен

Черен


ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЛИЕТИЛЕНА

 

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

КОНЦЕНТРАЦИЯ

HDPE

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

КОНЦЕНТРАЦИЯ

HDPE

ТЕМПЕРАТУРА

ТЕМПЕРАТУРА

   

20°C

60°C

   

20°C

60°C

Газове, съдържащи:

-

-

 

Азотна киселина

в.р. 25%

1

1

Въглероден диоксид

 

1

1

Азотна киселина

в.р. 50%

2

3

Серен диоксид

н.к.

1

1

Нитробензол

 

1

2

Сярна киселина

 

1

1

Азотни пари

 

1

1

Въглероден оксид

 

1

1

Озон

 

2

3

Азотни пари

Примеси

1

1

Оцетна киселина

в.р. 10%

1

1

Флуороводород

Примеси

1

1

Оцетна киселина

в.р. 100%

1

2

Сол

 

1

1

Оцетен етилетер

 

2

3

Етерични масла

 

2

2

Оцетен анхидрид

 

1

2

Етилов алкохол

96%

1

1

Обикновен оцет

 

1

1

Ацетон

100%

3

2

Минерални масла

 

1

2

Ацетон

Примеси

1

1

Урея

 

1

1

Наситен солен разтвор

 

1

1

Нефт на парафинова основа

 

1

1

Газообразен амоняк

 

1

1

Петролеев етер

 

1

2

Течен амоняк

100%

1

1

Нефт

 

1

2

Скорбяла

 

1

1

Дизелово гориво

 

1

2

Натриев въглерод

 

1

1

Пропанол

 

1

1

Миещи средства

 

1

1

Пропилен гликол

 

1

1

Бензин

 

1

2

Натриев силикат

 

1

1

Бензол

 

2

2

Стеатинова киселина

 

1

2

Боракс

 

1

1

Стипца

 

1

1

Калиев борат

в.р. 1%

1

1

Танин

в.р. 10%

1

1

Борна киселина

 

1

1

Терпентин

 

2

3

Бутанол

 

1

1

Тетрахлорметан

 

3

3

Калиев бромат

 

1

1

Тетрахлоретан

 

3

3

Млечна киселина

 

1

1

Толуол

 

3

3

Глицерин

 

1

1

Железен трихлорид

 

1

1

Глюкоза

 

-

-

Трихлоретилен

 

3

3

Декстрин

в.р. 18%

1

1

Винена киселина

 

1

1

Диетил-етер

 

2

2

Живак

 

1

1

Серовъглерод

 

2

-

Бромоводородна киселина

50%

1

1

Натрив бисулфат

в.р.

1

1

Водород

 

1

1

Въглероден диоксид

 

1

1

Сероводородна киселина

 

1

1

Серен диоксид

 

1

1

Солна киселина

в.р. 36%

1

1

Дихлоретан

 

2

2

Солна киселина

 (сух газ или течност)

 

1

1

Дихлоретилен

 

3

3

Калиев перманганат

с.в.р.

1

2

Калиев дихромат

в.р. 40%

1

1

Водороден прекис

в.р. 30%

1

1

Животински и растителни масла

 

1

2

Водороден прекис

в.р. 90%

1

3

Трансформаторни масла

 

2

1

Перхлорна киселина

в.р. 20%

1

1

Сярна киселина

98%

2

3

Фенол

 

1

2

Сярна киселина

с изпарения

3

3

Формалдехид

в.р. 40%

1

1

Серниста киселина

 

1

1

Фосфорна киселина

в.р. 25%

1

1

Калий

 

1

1

Фосфорна киселина

в.р. 50%

1

1

Натрий

 

1

1

Фосфорна киселина

в.р. 85%

1

2

Кетони

 

1

2

Фиксажна емулсия

 

1

-

Лимонена киселина

 

1

1

Хлориди на сухи газове

 

3

3

Киселини,

съдържащи мазнини

 

1

2

Хлороцетна киселина

 

1

1

Метанол

 

1

1

Хлорни киселини на различни метали

 

1

1

Меласа

 

1

1

Метилхлорид

 

2

2

Бира

 

1

1

Натриев хлорид

в.р. 50%

1

1

Мравчена киселина

 

1

1

Хлороформ

 

3

3

Нафта

 

1

2

Хромена киселина

в.р. 50%

1

3

Нафталин

 

1

2

Плодови сокове

 

1

1

 

1 = Добра устойчивост
2 =Умерена устойчивост
3 =Не се препоръчва
в.р. =воден разтвор>10%
с.в.р. =воден разтворн.р. =наситен разтвор
н.к. =ниска концентрация
в.к. =висока концентрация