5300 Габрово, ул. Индустриална 67
+359 66801461 +359 66801470
БългарскиEnglish
КАПИТАН
ДЯДО
НИКОЛА - Габрово АД

Водопровод

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 • Водопроводни системи

ПРЕДИМСТВА

 • Гъвкавост, еластичност, понасят по-добре хидравличните удари и възможност за по-големи работни дължини
 • Корозионна и абразивна устойчивост
 • Липса на отлагане на налепи и по-малки загуби на налягане
 • Предотвратяват разпространението на шумове и вибрации поради еластичността и звукопоглъщаща способност на материала
 • Дълготрайност – над 50 години в зависимост от условията на експлоатация (температура, налягане и вид на протичащия флуид)
 • Устойчивост на замръзване
 • Подходящи за земетръсни зони
 • Устойчивост на блуждаещи токове

Тръби от полиетилен за водопроводни инсталации

Тръбите от полиетилен се характеризират с много добри физикомеханични качества. По тази причина те намират все по-широка употреба при изграждането на водопроводни и канализационни мрежи, напоителни системи, пречиствателни станции. Предлагат се с различни дължини на рула или пръти в широк диапазон от диаметри. Съществуват различни методи за свързване чрез механични връзки, електрозаваряване, челно заваряване. Присъединяването им към тръби от друг материал се осъществява бързо и лесно с помощта на различни видове съединения.

Основни предимства на тръбите от полиетилен са ниските хидравлични загуби, поради високата им степен на гладкост, което не позволява натрупването на отлагания, не корозират, имат висока еластичност. Имат много добра химическа устойчивост, не позволяват развитието на различни бактерии, гъби и други органолептичнични съединения.

Съществуват няколко типа полиетилен – тип 40, 63, 80 и 100, които се различават според минималната якост MRS (Minimum required Strength)

 

Тип полиетилен според MRS

MRS стойност в МРА 20°С/50 год.

40

4,0

63

6,3

80

8,0

100

10,0

 
 

С увеличаване на стойността на MRS се увеличава устойчивостта на тръбата на вътрешно налягане, респективно се произвеждат тръби с по-малка дебелина на стената, а от там и с по-малко тегло. В последните години все по-често се използва усъвършенстван материал тип 100 – полиетилен тип 100 RC. Тръбите, които са произведени от този тип, запазват свойствата на тръбите от полиетилен тип 100, като в същото време показват изключително висока устойчивост спрямо бавното разпространение на пукнатини (RC – resistance to cracking). Благодарение на това, при изграждане на тръбопроводите, вече не се налага пясъчно легло, което води до снижаване на разходите за изграждане им. Те са по-устойчиви на удар, надрасквания и др, щети, причинени при транспорт или монтаж.

Температура

Експлоатационен период(години)

PN 6

SDR 26/ S12.5

PN 10

SDR 17/S 8

PN 16 SDR11/S 5

10

1

5

10

25

50

8,0

7,7

7,6

7,3

7,2

13,4

12,8

12,6

12,2

12,0

21,4

20,5

20,2

19,5

19,2

20

1

5

10

25

50

6,8

6,5

6,4

6,2

6,0

11,4

10,8

10,6

10,4

10,0

18,2

17,3

17,0

16,6

16,0

50

1

5

10

25

6,8

4,8

4,2

4,0

8,5

6,0

5,3

5,0

10,9

7,7

6,7

6,4

70

1

3,2

4,0

5,1

Тръбите, които са произведени от полиетилен тип 100, предназначени за пренос на вода за потребление, се произвеждат съгласно БДС EN 12201: черни със синя ивица или сини, а тези предназначени за други цели - отводняване и канализация, се произвеждат или изцяло черни или черни с кафява ивица. Коекструдираните тръби от полиетилен тип 100 и полиетилен тип 100 RC, предназначени за водоснабдяване, се произвеждат със син външен и вътрешен слой и черен среден слой.

 

Диаметър ø

Размери на произвежданите тръби и тегло на линеен метър

PN 6bar

PN 8bar

PN 10bar

PN 12.5bar

PN 16bar

PN 20bar

PN 25bar

16

         

0.090

0.102

20

       

0.117

0.133

0.163

25

     

0.149

0.170

0.211

0.241

32

   

0.194

0.232

0.279

0.328

0.389

40

 

0.247

0.295

0.362

0.431

0.509

0.605

50

0.312

0.373

0.454

0.551

0.670

0.794

0.945

63#

0.490

0.577

0.720

0.879

1.059

1.268

1.500

 75#

0.675

0.826

1.021

1.245

1.479

1.783

2.117

 90#

0.980

1.191

1.461

1.783

2.132

2.571

3.033

110#

1.439

1.786

2.185

2.642

3.163

3.821

4.545

125*# 

1.853

2.283

2.772

3.405

4.103

4.942

5.849

140*#

2.339

2.859

3.480

4.264

5.140

6.191

7.348

160*#

3.068

3.750

4.543

5.566

6.748

8.062

9.565

180*# 

3.820

4.688

5.776

7.065

8.485

10.201

12.094

200*# 

4.738

5.839

7.091

8.665

10.464

12.614

14.962

225*# 

5.953

7.378

8.994

11.003

13.313

15.965

18.909

250*# 

7.377

8.983

11.023

13.556

16.374

19.623

23.344

280*# 

9.200

11.399

13.920

16.984

20.527

24.666

29.270

315*# 

11.721

14.324

17.627

21.526

25.985

31.204

37.054

355*# 

14.812

18.187

22.434

27.290

32.813

39.628

46.979

400*# 

18.784

23.192

28.354

34.610

41.878

50.272

59.674

450*# 

23.750

29.330

35.923

41.523

53.030

63.652

75.489

500*# 

29.298

36.187

44.386

54.094

65.435

78.435

 
560*# 

36.723

45.289

55.604

67.864

81.972

   
630*# 

46.533

57.212

70.426

85.780

103.861

   
 

Тръбите се произвеждат на рула с дължина 100м или пръти с дължина 6 или 12м

С – коефициент на сигурност = 1.25

* - тръбите се произвеждат само на пръти с дължина 6 или 12м

# –  произвеждат се и коекструдирани многослойни тръби

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЛИЕТИЛЕНА

ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЛИЕТИЛЕНА


МАРКИРОВКА

Всяка тръба има маркировка съдържаща: наименование на фирмата, стандарт, търговска марка, материал, серия, размер, работно налягане, предназначение, дата, метраж
Пример: Капитан Дядо Никола - Габрово; БДС EN 12201-2; КДН; PE 100; SDR17; 110x6.6 Co-Ex; PN 10; W/P; 25.06.2015; 48

ТРАНСПОРТ

Тръбите се транспортират от всички транспортни средства без особени затруднения:

 

 • при товарене правите тръби да се полагат на основата на транспортното средство по дължина, а рулата се поставят на основата им, като се спазва изискването за съхранение по височина
 • да се пазят от остри ръбове
 • да не се влачат по земята или пода на транспортното средство;
 • да не се хвърлят при товарене и разтоварване.

 

СЪХРАНЕНИЕ

Тръбите се съхраняват в складови помещения или на закрити складови площадки на височина до 1,5m, така, че да не са изложени на пряка слънчева светлина, да не се деформират под действието на собствената си маса, да не са в близост или контакт с нагрети предмети, открит огън или нагревателни уреди.

Тръби от полиетилен с повишена устойчивост PE100RC

В последните години все по-често се използва усъвършенстван материал тип 100 – полиетилен тип 100 RC. Тръбите, които са произведени от този тип, запазват свойствата на тръбите от полиетилен тип 100, като в същото време показват изключително висока устойчивост спрямо бавното разпространение на пукнатини (RC – resistance to cracking). Благодарение на това, при изграждане на тръбопроводите, вече не се налага пясъчно легло, което води до снижаване на разходите за изграждане им. Те са по-устойчиви на удар, надрасквания и др, щети, причинени при транспорт или монтаж.

Диаметър ø

Размери на произвежданите тръби и тегло на линеен метър

PN 6bar

PN 8bar

PN 10bar

PN 12.5bar

PN 16bar

PN 20bar

PN 25bar

16

         

0.090

0.102

20

       

0.117

0.133

0.163

25

     

0.149

0.170

0.211

0.241

32

   

0.194

0.232

0.279

0.328

0.389

40

 

0.247

0.295

0.362

0.431

0.509

0.605

50

0.312

0.373

0.454

0.551

0.670

0.794

0.945

63#

0.490

0.577

0.720

0.879

1.059

1.268

1.500

 75#

0.675

0.826

1.021

1.245

1.479

1.783

2.117

 90#

0.980

1.191

1.461

1.783

2.132

2.571

3.033

110# 

1.439

1.786

2.185

2.642

3.163

3.821

4.545

125*# 

1.853

2.283

2.772

3.405

4.103

4.942

5.849

140*#

2.339

2.859

3.480

4.264

5.140

6.191

7.348

160*#

3.068

3.750

4.543

5.566

6.748

8.062

9.565

180*# 

3.820

4.688

5.776

7.065

8.485

10.201

12.094

200*# 

4.738

5.839

7.091

8.665

10.464

12.614

14.962

225*# 

5.953

7.378

8.994

11.003

13.313

15.965

18.909

250*# 

7.377

8.983

11.023

13.556

16.374

19.623

23.344

280*# 

9.200

11.399

13.920

16.984

20.527

24.666

29.270

315*# 

11.721

14.324

17.627

21.526

25.985

31.204

37.054

355*# 

14.812

18.187

22.434

27.290

32.813

39.628

46.979

400*# 

18.784

23.192

28.354

34.610

41.878

50.272

59.674

450*# 

23.750

29.330

35.923

41.523

53.030

63.652

75.489

500*# 

29.298

36.187

44.386

54.094

65.435

78.435

 
560*# 

36.723

45.289

55.604

67.864

81.972

   
630*# 

46.533

57.212

70.426

85.780

103.861

   

Тръбите се произвеждат на рула с дължина 100м или пръти с дължина 6 или 12м

С – коефициент на сигурност = 1.25

* - тръбите се произвеждат само на пръти с дължина 6 или 12м

# –  произвеждат се и коекструдирани многослойни тръби

Тръбите, които са произведени от полиетилен тип 100 RC, предназначени за пренос на вода за потребление, се произвеждат съгласно БДС EN 12201: черни със синя ивица или сини. Коекструдираните тръби от полиетилен тип 100 RC, предназначени за водоснабдяване, се произвеждат със син външен и вътрешен слой и черен среден слой.

Всяка тръба има маркировка съдържаща: наименование на фирмата, стандарт, търговска марка, материал, серия, размер, работно налягане, предназначение, дата, метраж
Пример: Капитан Дядо Никола - Габрово; БДС EN 12201-2; КДН; PE 100 RC; SDR17; 110x6.6 Co-Ex; PN 10; W/P; 25.06.2015; 48

Тръбите са сертифицирани по БДС EN 12201-2

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЛИЕТИЛЕНА

ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЛИЕТИЛЕНА