5300 Габрово, ул. Индустриална 67
+359 66801461 +359 66801470
БългарскиEnglish
КАПИТАН
ДЯДО
НИКОЛА - Габрово АД

Постоянен стремеж към качество

Високото качество на произвежданата продукция се гарантира от собствена лаборатория, в която се извършва както контрол на влаганите суровини, така и на готовата продукция.

Използваните суровини са на водещи фирми на световния пазар като Sabic, Borealis, Ineos, Bassel, Petrochemicals. Всяка партида от доставения материал се придружава със сертификат за качество от фирмата производител. В лабораторията се извършва входящ контрол на основните показатели на суровината.

На готовата продукция също така се извършва ежедневен, постоянен контрол на качеството, съгласно действащите международни стандарти. За целта лабораторията разполага с необходимите уреди и апарати, необходими за тези анализи, като стенд за хидростатично налягане, стен за определяне на дълговечност, динамометър и др..

Фирмена политика е поддържането на високо качество. Гаранция за това е въведената система за управление на качеството ISO 9001 и издадените сертификати за съответствие на „Булгарконтрола“АД.